Byggkontroll Norr Lars Åke Holmqvist erbjuder följande tjänster:

Certifierad kontrollansvarig: Den kontrollansvarige ska biträda byggherren bland annat med att upprätta förslag till kontrollplan, se till att nödvändiga kontroller uppnås, medverka vid det tekniska samrådet samt medverka vid byggnadsnämndens platsbesök. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi bistår beställaren/byggherren som certifierad kontrollansvarig enligt nya plan- och bygglagen.

Bygglovsansökan: Beställaren erhåller komplett hjälp med bygglovsansökan; allt från idé till inlämnat bygglov. Tjänsten innefattar framtagande av fackmannamässiga ritningar, ifyllnad av erforderliga blanketter, all myndighetskontakt, inlämnande av bygglovsansökan till kommunen samt att vi biträder byggherren som kontrollansvarig under hela projektet.

Ritningar: Innefattar framtagande av kompletta och fackmannamässiga bygglovshandlingar såsom plan-, fasad-, sektionsritningar, situationsplan (om myndigheten kräver nybyggnadskarta tillkommer kommunens avgift för denna) samt eventuell ritningsförteckning.

Kontrollplaner: I stort sett alla byggprojekt kräver en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, även om man inte behöver en certifierad kontrollansvarig. Vi hjälper byggherren med att ta fram en kontrollplan, som sedan inlämnas till byggnadsnämnden.

U-värdeberäkning och energibalansberäkning: Vid många byggprojekt krävs U värdes och energibalansberäkningar. Vi utför beräkningarna utifrån byggherren/husleverantörens underlag.

Byggkontrollnorr Lars Åke Holmqvist är verksamma i Gävleborg Härjedalen och Dalarna.

Vi erbjuder fasta priser på samtliga uppdrag.